تالاب تپراق کندی پارس آباد
تالاب تپراق کندی پارس آباد
این تالاب  از نفوذ آب رودخانه ارس و چند چشمه کوچک و بزرگ که در جانب جنوب غربی تالاب قرار دارند تامین ....


موقعیت تالاب تپراق کندی پارس آباد روی نقشه آب و هوای پارس آباد
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

این تالاب  از نفوذ آب رودخانه ارس و چند چشمه کوچک و بزرگ که در جانب جنوب غربی تالاب قرار دارند تامین میشود. این تالاب ۱۵هکتار وسعت دارد.تالاب تپراق کندی که از پیشروی رودخانه ارس و در اثر با نکت بندی دیواره های ارس بو جود آمده است به طور تقریبی حدود ۸ متر عمق دارد.تالاب تپراق کندی یک تالاب نیمه طبیعی است که در نتیجه فعالیتهای انسانی و ایجاد با نکت (سیل بند ) در ساحل رودخانه مرزی برای جلوگیری از پیشروی فرسایشی رودخانه در خاک ایران بوجود آمده است.

این تالاب بصورت سیلابی بوده و مازاد آب اضافی تالاب در پایین دست از آن خارج شده و دوباره به رودخانه مرزی ارس اضافه می شود.ضلع استان اردبیلشهرستان پارس آباد – و نزدیکترین مراکز سکونتگاهی به این تالاب روستای تپراق کندی بوده که در ضلع جنوبی تالاب قرار داشته و فاصله آن با تالاب ۹۰۰متر است.
تالاب تپراق کندی در موقعیت جغرافیایی N393435 E474137 در استان اردبیل واقع است.

این تالاب به دلیل واقع شدن در کناره رودخانه ارس علاوه بر اینکه نقش یک سیل گیر را عمل می کند باعث بوجود آمدن محیط بسیار جذاب و زیستگاهی مناسب برای استفاده پرندگان آبزی و کنار آبزی شده است. جوجه آوری باکلان کوچک در این عرصه و سایر عرصه های آبی نزدیک این تالاب نقش و اهمیت این تالاب را بیشتر از پیش برای ما مشخص می سازد.

با شستشوی البسه ،ظروف ،فرش و… و در مواردی خودرو مواد شوینده و دتر جنت ها همراه با مواد معلق آلی و معدنی و نفتی از طریق این نهر وارد تالاب می شود . تداوم این وضعیت آلودگی تالاب و تاثیر سوء بر مو جودات زنده آن خواهد داشت. چشمه ها ی مغذی تالاب که زهکش زمین های زراعی بالا دست محسوب میشود توسط آلودگی های کودهای شیمیایی سموم دفع آفات نباتی و.. . آلوده شده ودر نهایت آلودگی تالاب را فراهم می سازد. زباله های خانگی و فضولات حیوانات روستای تپراق کندی ، قطع درختان جنگلی حاشیه ای و چرای بی رویه ای در چمن زارها و مراتع پیرامون تالاب نیز از عوامل سوء اثر گذار بر این محیط است.

تالاب تپراق کندی پارس آباد
تالاب تپراق کندی پارس آباد
تالاب تپراق کندی پارس آباد

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی