چهارطاقی
چهارطاقی
چهارطاقی بنایی با سقف گنبدی است كه گنبد آن روی چهار پایه بنا شده و چهار طرف آن دارای درگاههای قوسی شكل ....


موقعیت چهارطاقی روی نقشه آب و هوای شوشتر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

چهارطاقی بنایی با سقف گنبدی است كه گنبد آن روی چهار پایه بنا شده و چهار طرف آن دارای درگاههای قوسی شكل است. در «مجموعه آسیابها و آبشارها» یك چهارطاقی به عنوان نمازخانه و استراحتگاه آسیابانها قرار دارد. چهارطاقی بنایی با سقف گنبدی است كه گنبد آن روی چهار پایه بنا شده و چهار طرف آن دارای درگاههای قوسی شكل است. چهارطاقی مكانی برای حفظ و روشن نگهداشتن آتش در دین زرتشت است.

نمایی از چهارطاقی (نمازخانه)- مجموعه آسیابها و آبشارهای شوشتر

در حاشیه «رود گرگر» چهارطاقی هایی وجود دارد كه همگی بر روی سكویی واقع شده و دسترسی به آنها از طریق پلكان میسر است.

اما در مجموعه آسیابها و آبشارها یك چهارطاقی تحت عنوان نمازخانه یا مسجد واقع شده كه پیشیه ساخت آن به دوران قاجاریه می رسد. این چهارطاقی محلی برای عبادت و نماز و استراحت آسیابانان بوده است.

چهارطاقی

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی