روستای علیعرب
روستای علیعرب
روستای علی عرب با جمعیت غالب بر ۱۵۰۰نفر و ۳۰۰خانوار از توابع شهرستان چادگان که در شمال شهرستان چادگان ....


موقعیت روستای علیعرب روی نقشه آب و هوای چادگان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

روستای علی عرب با جمعیت غالب بر ۱۵۰۰نفر و ۳۰۰خانوار از توابع شهرستان چادگان که در شمال شهرستان چادگان قرار دارد این روستا از غرب به روستای معروف آباد از جنوب غربی به شهر زیارتی رزوه واز سمت جنوب وجنوب شرق با سمندگان وچادگان واز شرق با ده کلبعلی و از سمت شمال با شهرستان تیران وکرون هم مرز می باشد این روستا دارای آب وهوای کوهستانی دارد این روستا از شمال به کوه دالان که مانند دیواری است بین شهرستان چادگان وشهرستان تیران وکرون است . این روستا در تابستان خنک ودر زمستان سرد است میزان بارندگی این روستا درسال ۷۰۰میلی متر است شغل اصلی این روستا دامداری و کشاورزی است که با کمبود آب وخشکسالی کشاورزی این روستا متوقف شد .

روستای علیعرب

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی