روستای گلیه
روستای گلیه
بررسی وضع فعالیت در روستای گلیه براساس آمار سال۱۳۷۵ تعداد ۱۰۹۶ نفر جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر روستای گلیه۲۴۲ ....


موقعیت روستای گلیه روی نقشه آب و هوای مریوان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

بررسی وضع فعالیت در روستای گلیه

براساس آمار سال۱۳۷۵ تعداد ۱۰۹۶ نفر جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر روستای گلیه۲۴۲ نفر (۰۸/۲۲ درصد) را جمعیت فعال و ۸۵۴ نفر (۹۲/۷۷ درصد)را جمعیت غیرفعال اقتصادی شامل دانش آموزان و دانشجویان و بازنشستگان و مستمری بگیران خانه دار و افراد دارای درآمد بدون كار تشكیل می داد. از جمعیت فعال روستا تمامی آنها شاغل بوده كه با مقایسه آمار سال ۷۰و۱۳۷۵، تغییرات محسوسی در جمعیت فعال و غیرفعال روستا مشاهده می شود. بطوریكه تعداد جمعیت فعال روستا در طی ۵ سال از ۴۰۳ نفر به ۲۴۲ نفر كاهش یافته است و در مقابل جمعیت غیرفعال روستا در سال ۷۵ نسبت به ۷۰ بدلیل مهاجر فرستی از رقم ۷۴۰ نفر به ۸۵۴ نفر افزایش یافته است.

بررسی ویژگیهای اقتصادی روستا نمایانگر این مطلب است كه فعالیتهای اقتصادی روستا به ترتیب اهمیت عبارتند از: زراعت، باغداری ، دامداری و پرورش طیور و پرورش زنبور عسل.

كشاورزی

اصولاً پیدایش و شكل گیری و تحول سكونتگاههای روستایی در ارتباط مستقیم با فعالیتهای كشاورزی بوده است و وجود اراضی كشاورزی مستعد عامل عمده در استقرار جمعیت به شمار می رود. باتوجه به مطالعات به عمل آمده مهمترین فعالیتهای كشاورزی روستای گلیه زراعت ف باغداری و دامداری می باشد.

زراعت

اراضی زراعی روستای گلیه شامل اراضی گندم، جوو… است كه اغلب بصورت دیمی كشت می شود و براساس مطالعات و بررسیها، نحوه استقرار اراضی كشاورزی در كوهپایه اطراف روستا و نظام بهره برداری در روستا فردی و خانوادگی می باشد. همچنین شیوه تولید كشاورزی نیز سنتی و تركیبی می باشد كه مراكز فروش محصولات شهرهای مریوان سنندج و همدان است.

دامداری و دامپروری

شیوه معمول دامداری در روستا بصورت دادمداری روستایی می باشد كه مانند سایر روستاها در كنار فعالیتهای زراعی، تعدادی دام و طیور و كندوی عسل در اختیار برخی خانوارها می باشد كه اغلب جهت رفع نیازهای خود بوده و كمتر به مراكز خرید عرضه می شود و به همین دلیل نمی توان به عنوان فعالیت اقتصادی مهم برای خانوارهای روستایی نام برد.

صنعت

فعالیت صنعتی و كارگاهی در روستا نیست و روستای گلیه دارای صنایع دستی مثل قالی بافی وگلیم بافی می باشد

خدمات

خدمات بهداشتی و درمانی با یك باب خانه بهداشت، خدمات آموزشی ، اداری و انتظامی شامل شورای اسلامی و خدمات مذهبی و تجاری می باشد و تعداد ۴ خانوار از ساكنان روستا در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند

روستای گلیه

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی