روستای واسط
روستای واسط
روستای واسط دراستان کرمان ودرشهرستان زرند میباشدویکی ازبزرگترین روستاهاومحصول این روستا پسته میباشد وشغل ....


موقعیت روستای واسط روی نقشه آب و هوای زرند
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

روستای واسط دراستان کرمان ودرشهرستان زرند میباشدویکی ازبزرگترین روستاهاومحصول این روستا پسته میباشد وشغل اکثر روستاییان کشاورزی است این روستادرسال های اخیرمواجه باخشکسالی است ومردم محصول چندانی برداشت نکردند.

روستای واسط

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی