روستای گشمیران
روستای گشمیران
وجه تسمیه: درزمانهای قدیم بنام گشت میران بوده كه به معنای گشت بزرگان بوده است وبعدها به گشمیران تعغییرنام ....


موقعیت روستای گشمیران روی نقشه آب و هوای منوجان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

وجه تسمیه:

درزمانهای قدیم بنام گشت میران بوده كه به معنای گشت بزرگان بوده است وبعدها به گشمیران تعغییرنام یافته است این روستای كوهستانی وزیبامتعلق به شهرستان منوجان است وفاصله ان تا شهرحدود۸۰كیلومتر می باشد قدمت وتاریخچه این روستاتقریبآبه حدود۵۰۰سال پیش می رسد. ازشخصیتهای بزرگ می توان به افرادی چون شیخ حسن وشیخ بختیاربزرگ طایفه كوه شهری نام برد كه در حدود۳۰۰سال پیش زندگی می كردند. شیخ بختیارانسانی ازاده وطایفه دار بوده است كه همواره یارویاورمردم بوده است واز خوانین وحكومت های غاصب جلوگیری می كرده است وجان خود را برای حفظ قلمرو خود ومردمانش فدا كرده است .وخوانین ان زمان كه نتوانستند اورا مطیع خودسازندبه جنگ با او ومردمانش می پرداختندوسرانجام این مرد بزرگ وازاده رابه همراه سه برادرش به شهادت می رسانند.از خصوصیات بارزاین مردم از زمان های گذشته تاكنون پایداری واستقامت در برابر ظلم وستمگران بوده است وبا از خصوصیات وجوددادن تلفات جانی هرگززیربارزورحاكمان ستمگرنرفتند.

روستای گشمیران

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی