روستای سراب قلعه شاهین
روستای سراب قلعه شاهین
بنای قلعه شاهین: بنای قلعةشاهین درروستای سراب قلعه شاهین درراه فرعی منشعب ازجادةاصلی كرمانشاه-قصرشیرین ....


موقعیت روستای سراب قلعه شاهین روی نقشه آب و هوای سر پل ذهاب
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

بنای قلعه شاهین:

بنای قلعةشاهین درروستای سراب قلعه شاهین درراه فرعی منشعب ازجادةاصلی كرمانشاه-قصرشیرین كه ازكل داودمی گذردپس از۱۸كیلومترقراردارد،آثاراین قلعةعظیم،به طرف خط الرأس ارتفاعات این ناحیه ادامه دارد.دراین محل صخره ای به طوب حدود۱۵۰متروعرض۸۰-۱۰متروجوددارد.ارتفاع صخره دركمترین نقطه ۱۰مترودربلندترین نقطه بیش از۱۰۰متراست.بقایای آثارقلعةنزدیك این صخره هنوز مشاهده می شود.درقسمتهای اول قلعه،ملاط معمول زمان ساسانی وجودندارد.ولی درنزدیكی صخره وروی آن،آثارملاط ساسانی دیده می شود.دركنارصخره چهارپلةسنگی وجودداردكه راه بالارفتن به صخره است.بالای پله ها،آتشدانی به قطر۲۸سانتی مترموجوداست.

سراب قلعه شاهین:

این سراب در نزدیکی سرپلذهاب قرار دارد و از تفرجگاههای مردم منطقه محسوب میشود در اطراف این سراب هم بقایای تعدادی از ساسانی که با لاشه سنگ و ملاط گچ ساخته شده قرار دارد . که بیشتر به صورت مخروبه در آمده اند

روستای سراب قلعه شاهین

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی