روستای بهادرخان
روستای بهادرخان
روستای بهادرخان عضو بخش نوخندان شهرستان درگز می باشد. روستای بهادر خان با شهرستان درگز ۵۰ کیلومتر فاصله ....


موقعیت روستای بهادرخان روی نقشه آب و هوای نوخندان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

روستای بهادرخان عضو بخش نوخندان شهرستان درگز می باشد. روستای بهادر خان با شهرستان درگز ۵۰ کیلومتر فاصله دارد. مسیر دسترسی این روستای از سمت مشهد ، بعد از قوچان نرسیده به درگز است و از حاشیه اصلی باید حدود ۲ کیلومتر به سمت داخل وارد شوید.شغل اصلی بیشتر مردم این روستا کشاورزی است وتعداد محدودی هم به دامداری مشغولند. برنج از محصولات اصلی این روستا است و پس از آن سیب ،به ،سیب زمینی ومحصولات جالیزی از جمله محصولات تولیدی این روستا می باشد.

روستای بهادرخان

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی