اشنویه
اشنویه
در ناحیه اقوامی چون لولوبی‌ها ، هوریائیان، آشوری ها ، اورارتوها و مادها در دوره های معینی از تاریخ می‌زیسته ....


موقعیت اشنویه روی نقشه آب و هوای اشنویه
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

در ناحیه اقوامی چون لولوبی‌ها ، هوریائیان، آشوری ها ، اورارتوها و مادها در دوره های معینی از تاریخ می‌زیسته اند. در كتیبه كوروش از ایالت اشنوناك (اشنویه) به نام خراجگزار نام برده شده است.

در كلی شین (جنوب‌غربی اشنویه) سنگی به ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر وجود دارد كه بر روی آن كتیبه‌ای به دو زبان اورارتویی وآشوری حك شده و متعلق به هشت قرن پیش از میلاد است. متن اورارتویی از ایشیوینا (۸۱۴ قبل از میلاد) پادشاه اورارتو است كه در سمت چپ آن همان متن به زبان آشوری حك شده است.

این شهر در حیات تاریخی خود جولانگاه جنگ وگریز‌های زیادی بود. در سال ۱۹۰۹ میلادی عثمانی‌ها اشنویه را تسخیر كردند وبا قدرت تمام دست به كشتار زدند. جنگ روس‌ها و‌عثمانی‌هانیز زیان زیادی به جان و مال مردم وارد كرد.

پس از كشتار روس‌ها و عثمانی‌ها نوبت به مرگ ومیر ناشی از قحطی بزرگی رسید كه مردم مجبور به مهاجرت به عراق‌(موصل و كركوك)‌ شدند. درسال ۱۳۲۰ هجری ، زلزله بزرگی شهر اشنویه را تكان داد و خسارات مالی و جانی سنگینی را به بارآورد. امروز شهر اشنویه یكی از شهرهای متوسط استان‌است كه درجهت رشد وتوسعه گام برمی‌دارد.

صنایع و معادن

صنایع این منطقه به صنایع کوچک کارخانه ای و کارگاهی و صنایع دستی محدود می شود.

کشاورزی و دام داری

شغل بیش تر مردم اشنویه زراعت و دام داری است. عمده ی محصولات این شهرستان گندم، جو، بنشن و توتون است. دامداری نیز در این ناحیه همراه با کشاورزی به گونه ی سنتی انجام می گیرد.

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی

در این ناحیه اقوامی چون لولوبی ها، هورییان، آشوری ها، اورارتوها و مادها در دوره های معینی از تاریخ می زیسته اند. در كتیبه كوروش از ایالات اشنونک كه همان اشنویه باشد به عنوان خراج گزار نام برده شده است. در كلی شین (واقع در جنوب غربی اشنویه) سنگی به ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر وجود دارد كه بر روی آن كتیبه ای به دو زبان اورارتویی و آشوری حک شده و متعلق به قرن هشتم پیش از میلاد است. متن اورارتویی از ایشیونیا(۸۱۴ قبل از میلاد) پادشاه اورارتو است كه در سمت چپ آن همان متن به زبان آشوری حكاكی شده است.
این شهر در حیات تاریخی خود جولانگاه جنگ و گریزهای زیادی بوده است. در سال ۱۹۰۹ میلادی، عثمانی ها اشنویه را تسخیر كردند و با قدرت تمام دست به كشتار زدند. جنگ روس ها و عثمانی ها نیز زیان زیادی به جان و مال مردم وارد كرد. پس از كشتار روس ها و عثمانی ها نوبت به مرگ و میر ناشی از قحطی بزرگی رسید كه مردم را مجبور به مهاجرت به عراق (موصل و كركوک) کرد و از جمعیت ۱۳ هزار نفری آن روز تعداد ناچیزی باقی ماند. در سال ۱۳۲۰ هجری، زلزله بزرگی شهر اشنویه را تكان داد و خسارات مالی و جانی سنگینی را به بار آورد، به طوری كه شهر كاملا از بین رفت و مردم دوباره آن را بازسازی كردند. امروزه اشنویه یكی از شهرهای متوسط استان آذریایجان غربی است كه در جهت رشد و توسعه گام بر می دارد.
مشخصات جغرافیایی

اشنویه از شهرستان های استان آذربایجان غربی است که در ناحیه ی باختر استان قرار گرفته است. اشنویه در ۴۵ درجه و ۵ دقیقه درازای خاوری و ۳۷ درجه و ۲ دقیقه پهنای شمالی و ارتفاع ۱۴۷۰ متری از سطح دریا واقع شده است. این شهرستان از جنوب به پیرانشهر، از خاور به نقده و از سمت باختر به مرز ایران و عراق محدود می شود. مسیرهای ارتباطی و دسترسی به این منطقه عبارت اند از:
– مسیر اشنویه – ارومیه به درازای ۸۵ كیلومتر.
– مسیر اشنویه – نقده به درازای ۳۰ كیلومتر.
– مسیر اشنویه – پیرانشهر به درازای ۴۴ كیلومتر.

اشنویه

اشنویه

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی