میرآباد
میرآباد
جمعیت : ۸۲۶۵ کد تلفن : ۴۴۴ میرآباد یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. میرآباد در بخش وزینه در شهرستان ....


موقعیت میرآباد روی نقشه آب و هوای میرآباد
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

جمعیت : ۸۲۶۵
کد تلفن : ۴۴۴

میرآباد یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. میرآباد در بخش وزینه در شهرستان سردشت جای دارد. بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر برابر با ۴,۵۰۲ نفر بوده.
موسس میراباد ملا خلیل كو ره عومری است كه در سال ۱۲۵۹به دنیا امده است اودر خانواده ای دین دار وتحصیل كرده به دنیا امد اودرتمام عمرخویش مشغول نوشتن وخواندن كتاب بوده است ودرسال۱۳۰۷ علیه رزیم طاغوت به مبارزه برمیخیزد وبعد از اعلام جنگ با رضاشاه مدتی از ایران فرار میكند اما رضا شاه به دنبال وی میفرست ومیگوید كه باید به میهن خویش بازگزدی اما ملاخلیل دوشرط را برای بازگشت را میگوید و به رضا شما میگوید اگر برگردم باید دوشرط مرا بپذیری یك این است كه كه نباید در حجاب زنان اجباری دركار باشد و باید زنان حجاب را رعایت كنندو دومین درخواستش این بود كه باید زندانیان سیاسی را ازاد كنند رضاشاه ان دو شرط راپذیرفت وملاخلیل به میراباد بازگشت و….وملاخلیل توانست توطئه ی انگلیسی ها را برای كنارگذاشتن حجاب زنان باطل كندو… وسرانجام ملاخلیل در سال۱۳۳۴هجری شمسی در سن ۷۵ سالگی جان به جان افرین تسلیم كرد ودرروستایی در نزدیكی میراباد به خاك سپرده شد همچنین میراباد دارای جاذبه های طبیعی زیاد میباشد كه عبارت اند از: پل قلعه تاسیان در نزدیكی شهر میراباد دشت وزینه تفرجگاه خضراباد وهمچنین رودخانه ی زاب كوچك از ان شهر میگذرد لازم به ذكراست كه جنگلهای سرسبزمیراباد دارای آوازه ی ایرانیست كه جز چهار مناطق حفاظت شده ی استان میباشد.

میرآباد

میرآباد

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی