شهر فلاورجان
شهر فلاورجان
شهرستان فلاورجان(لنجان سفلی) با طول جغرافیایی۳۰دقیقه و۵۱ درجه وعرض جغرافیایی ۳۴ دقیقه و ۳۲درجه،با مساحت۵۱۰ ....


موقعیت شهر فلاورجان روی نقشه آب و هوای فلاورجان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

شهرستان فلاورجان(لنجان سفلی) با طول جغرافیایی۳۰دقیقه و۵۱ درجه وعرض جغرافیایی ۳۴ دقیقه و ۳۲درجه،با مساحت۵۱۰ هكتار با مركزیت شهر فلاورجان می باشد و ارتفاع از سطح دریا ۱۶۰۰متر است كه ۴۴۳كیلومتر با تهران فاصله دارد و مساحت آن ۵۱۰۰۰۰ كیلومتر مربع می باشد.

بلوك لنجان بزرگترین بلوك اصفهان وبا بركت تر از همه آنها،لنجان و النجان است كه در خود محل به چهار ناحیه:ایدغمیش- اشیان- اوشترگان و گركن تقسیم شده و هر یك از آنها دهات متعدد دارد.

لنجان در قدیم دو شهر معتبر داشته،یكی فیروزان در لنجان سفلی و دیگر خان لنجان در لنجان علیا وناحیه اشیان تقریبا ۱۸ فرسخ قنوات و مادیهای پر آب دارد.برنجكاری اصفهان منحصر به این بلوك بوده است.باغات بسیار واشجاری بی شمار از كبوده و غیره دارد. نواحی عمده آن عبارت است از؛ریز(زرین شهر)- قهدریجان(كدرگان نام قدیمی آن است)- مباركه- كلیشاد- درچه -دینان- ورنامخواست- سده- دیزی- فلاورجان- پیربكران(گركن شمالی)اشترگان(ایمانشهر) می باشد.

این شهر از سوی شمال به روستای جلال آباد، ‌از جنوب به آبادی گارماسه، از باختر به روستای جوزدان، از خاور به زاینده رود و كوه سنگالو محدود است. این شهرستان از سوی شمال به شهرستان خمینی شهر، از جنوب به شهرستان مباركه، از باختر به شهرستان های نجف آباد و لنجان وازخاوربه شهرستان اصفهان محدود است. این شهرستان به گونه دشتی در كناره زاینده رود قرار گرفته و دارای بیشه زارهای پهناوری است. منابع آب آن، ‌رود زاینده رود، كاریز و چاه است. در فلاورجان هم چون سایر شهرستان های استان اصفهان قالی بافی رواج بسیاری دارد. این صنعت دستی زیبا که حاصل هنر سر پنجه های تلاشگر و هنرمند اهالی منطقه به ویژه زنان و دختران آن است، مهم ترین صنایع دستی این شهرستان را تشكیل می دهد. بیش تر قالی های تولیدی در منطقه در کارگاه های خانگی بافته می شوند و تولیدات آن سهم مهمی دراقتصاد خانواده و کل منطقه دارد. در این شهرستان برای بافتن فرش ها از طرح های اصفهانی، نجف آبادی و نایینی استفاده می شود. فلاورجان در دشتی، در كنار زاینده رود قرار گرفته است و دارای بیشه‌زار های پهناور است. كوه گردولی در جنوب خاوری و كوه سنگالو در خاور این شهر قرار دارند. رود زاینده رود از خاور فلاورجان می گذرد و جلوه ای زیبا به این منطقه می بخشد. بناهای تاریخی این منطقه نیز بر جذابیت های توریستی آن می افزایند مهم ترین فرآورده های كشاورزی فلاورجان گندم، برنج، صیفی، سبزی و. . است. مردم این دیار به پرورش گوسفند، گاو، ‌بز، … و هم چنین مرغ داری و طیور نیز می پردازند. فلاورجان در دشتی، در كنار زاینده رود قرار گرفته است و دارای بیشه‌زار های پهناور است. كوه گردولی در جنوب خاوری و كوه سنگالو در خاور این شهر قرار دارند. رود زاینده رود از خاور فلاورجان می گذرد و جلوه ای زیبا به این منطقه می بخشد. بناهای تاریخی این منطقه نیز بر جذابیت های توریستی آن می افزایند.

فِلاوَرجان شهری است درشهرستان فلاورجان استان اصفهان ایران. نام این شهر عربی‌شدهٔ واژه پل‌آورگان فارسی است. شهرستان فلاورجان دارای دو بخش مرکزی و گرگن شمالی است.شامل شهرهای فلاورجان ، قهدریجان ، ‏‏کلیشاد و سودرجان ‏‏‏‏و ابریشم و ایمانشهر می‌باشد. دارای روستاهایی مانند جوجیل و می‌‌باشد.

شهر فلاورجان

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی