فریدونشهر
فریدونشهر
فریدون‌شهر نام شهری در غرب استان اصفهان در ایران است. شهر فریدونشهر با ۱۳,۵۹۲ نفر جمعیت مرکز بخش مرکزی ....


موقعیت فریدونشهر روی نقشه آب و هوای فریدون شهر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

فریدون‌شهر نام شهری در غرب استان اصفهان در ایران است.
شهر فریدونشهر با ۱۳,۵۹۲ نفر جمعیت مرکز بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر است.اكثریت مردم فریدونشهر گرجی می باشند. از حدود ۴۰۰ سال پیش گرجی هایی که در زمان صفویان کوچانده شده اند در فریدون شهر زندگی می كنند.

جغرافیا
شهر فریدونشهر با پهنه‌ای حدود پنج کیلومتر مربع در غرب استان اصفهان در ۳۲ درجه و ۵۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه پهنای شمالی و ۵۰ درجه و۷دقیقه و ۱۵ ثانیه درازای شرقی نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد.
فریدونشهر منطقه‌ای است کوهستانی که بین دو رشته کوه از رشته کوههای زاگرس درست در محلی از قسمت اعظم راههای منطقه بختیاری به آن می‌پیوندد قرار گرفته و از دیرباز مرکز خرید و فروش عشایر ایلهای بختیاری بوده‌است. منطقه‌ای بسیار خوش آب و هواست به طوری که بسیاری از کارمندان شرکت نفت در منطقه خوزستان مدت ۵ ماه از بهار و تابستان را در این منطقه می‌گذرانند و بعضی از آنها ساختمانهایی نیز احداث کرده‌اند. زمستانهای پربرف و تابستانهای دل انگیز دارد. در نزدیکی شهر یک پیست اسکی نیز وجود دارد.اکثریت جمعیت آن گرجی است و به زبان گرجی تکلم می‌کنند. فریدونشهر دارای شهرداری و فرمانداری ، بخشداری ، پاسگاه ژاندامری ، اداره جنگل بانی و کشاورزی، آمار، بانکهای صادرات، ملی، کشاورزی، پست و تلگراف و تلفن و از زمانهای خیلی پیش به علت موقعیت جغرافیایی دارای شیکه بی سیم و مراکز ارتباطی دیگر بوده‌است. موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی فریدونشهر ایجاب می‌کند که بیشتر کارها در این منطقه به صورت دسته جمعی انجام گیرد و جنبه تعاون داشته باشد زیرا مدت ۵ ماه از سال بیشتر منطقه از برف پوشیده شده‌است و تا چند سال پیش خود فریدونشهر نیز مدت ۳ تا ۴ ماه بر اثر بارندگی ارتباطش با سایر نقاط قطع می‌شد. بر اثر گذشته زمان از تعدد کارهای تعاونی کاسته می‌شود واین گونه کارها تغییر شکل و فرم داده جنبه انفرادی به خود می‌گیرد.

نام
بر اساس مدارک و شواهد مکتوب و شفاهی، فریدونشهر در طول تاریخ اسامی مختلفی یافته‌است. شهر فریدونشهر تا سال ۱۳۵۹ه ش «آخوره بالا» نامیده می‌شد نام فریدونشهر در گذشته آخوره بوده‌است که در سال۵۸ از میان نامهای پیشنهادی همچون گرجی شهر، گل شهر، فریدنشهر و فریدونشهر نام اخیر انتخاب و تصویب گردیدواژه «آخور» یعنی آخر و آخره فعل امر آخره یعنی آخوربریا آخورسالار رئیس اصطبل در دوران ساسانیان بوده وآن را دستوربان و آخورسالار را آخوربذ در این دوران می‌گفتند فارسی زبانان به ویژه بختیاریها با اقتباس به شاهنامه فردوسی آن را شهرفریدون پیشدادی میداننندبقعه ای نیزدرروستای مشهدكاوه است كه آنرامحل دفن كاوه آهنگرمیدانند… چون فریدونشهر در گذشته بزرگ‌ترین ناحیه جمعیتی در آخرین بخش فریدن بوده‌است به نام «آخره» و اندک اندک به صورت آخره وآخوره درآمده‌است وچون دو آبادی در نزدیکی هم بوداند آخوره بالا را فریدونشهر ودیگری را آخوره پایین (وحدت آباد کنونی) نامیده‌اند در روزگار باستان نواحی فریدن و فریدنشهر «پرتیکان» به معنای محل با شکوه نامیده می‌شد. چون واژه فریدونشهر هم به معنی با شکوه وجلال است به این محل «فریدونشهر» گفته‌اند. پرتیکان در اصل یکی از طایفه‌های قوم پارس بودند که در منطقه نشیمن گزیدند.

گرجی ها در ابتدای ورود به این منطقه در عصر شاه عباس اول صفوی به یاد ناحیه‌ای زیبا در گرجستان روستای سكونت خودرا مارتقوپی نامیدند (که از منابع تاریخی از آن به عنوان مردانقوب یاد شده‌است) بعد از مدتی این نام فراموش و لفظ سوپلی (آبادی) جایگزین شد که گرجیان اکنون این شهر را به این نام می‌خوانند.

فریدونشهر

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی