باغ بیرم آباد
باغ بیرم آباد
این باغ در شرق شهر کرمان و در جوار بنای تاریخی تخت درگاه قلی بیگ قرار دارد و اکنون در اختیار آستان قدس ....


موقعیت باغ بیرم آباد روی نقشه آب و هوای کرمان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

این باغ در شرق شهر کرمان و در جوار بنای تاریخی تخت درگاه قلی بیگ قرار دارد و اکنون در اختیار آستان قدس رضوی قرار دارد از یادگارهای بیرام بیک افشار است، این شخص سر کرده تیره قاسملو بود که در زمان شاه اسماعیل صفوی(۹۱۶ هجری) به کرمان آمدند، وی از سوی محمدخان استاجلو به اداره کرمان برگزیده شد. مدیر حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: باغ بیرم آباد گویا منسوب به همین بیرام بیک است، ابن باغ بعدها جزو اموال و موقوفات گنجعلی خان زیک درآمد، احتمال دارد که بعد از قلع و قمع افشارها توسط شاه عباس و روی آمدن گنجعلی خان این باغ نیز با اموال دیگر افشاران مصادره شده باشد. کتیبه های زیبای صفوی تا همین اواخر در این باغ بود، یک چند هم این باغ مرکز پیشاهنگی بود. باغ بیرم آباد چهار و نیم هکتار وسعت دارد و بر اساس وقفنامه موجود، در زمان قاجاریه توسط چهار تن فرزندان قلی بیک نامی به آستان قدس رضوی واگذار شده است. ساختمان زیبایی در وسط آن با سبك صفوی ساخته شده و كاشیكاری و كتیبه های آن كم و بیش باقی است .

در سال ۸۷ با توجه به نیاز شهری و درخواست شهرداری كرمان مبنی بر صدور مجوز اجرای اتوبان در حریم باغ بیرم اباد و مساعدت و همكاری سازمان این مهم به واقعیت پیوست و یكی از مهمترین باغات تاریخی استان در معرض دید مستقیم مردم قرار گرفت. در حال حاضربخش های قدیمی این باغ درحد امكان حفاظت و استحكام بخشی شده و قسمتهای تخریب شده آن نیزدر حال بازسازی می باشند تا منظره ی مناسب و قابل توجهی فراهم آید.

بیرم سركرده طایفه قاسملو پس از مهاجرت به كرمان به نیابت از محمد خان كارهای حكومت را اداره می كرد . وی دستور داد كه باغ بیرم آباد در جنوب شرقی گواشیر بنا شود . در جای دیگر آمده است كه گنجعلی خان در كنار كرمان باغ بزرگی معروف به بیرم آباد دارد و اگر تركیب تركی نداشته باشد شاید از آبادیهای قدیم و مركب از كلمه بی ( بغ ) و رام ( رامش ) بوده باشد . ساختمان زیبای در وسط آن با سبك صفوی ساخته شده و كاشیكاری و كتیبه های آن كمابیش باقی است .

باغ بیرم آباد

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی