قنات شهرک امید
قنات شهرک امید
آدرس – تهران شمال شرقی شهر تهران، شهرک امید قنات شهرک امید، از دیگر اماکن دیدنی داخل شهرک است که ....


موقعیت قنات شهرک امید روی نقشه آب و هوای تهران
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

آدرس – تهران شمال شرقی شهر تهران، شهرک امید

قنات شهرک امید، از دیگر اماکن دیدنی داخل شهرک است که از سالهای پیش وجود داشته و همچنان از قنات های زنده و جاری تهران است .

قنات شهرک امید

قنات شهرک امید

قنات شهرک امید

قنات شهرک امید

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی