کاروانسرای عباسی
کاروانسرای عباسی
ازجمله آثار برجسته وجاذبه های تاریخی قمصر که تاکنون مطرح نشده است کاروانسرای عباسی آن است .این کاروانسرا ....


موقعیت کاروانسرای عباسی روی نقشه آب و هوای قمصر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

ازجمله آثار برجسته وجاذبه های تاریخی قمصر که تاکنون مطرح نشده است کاروانسرای عباسی آن است .این کاروانسرا از سلسله کاروانسراهای دوران شاه عباس صفوی است که در ۲ کیلومتری از شهر قمصر در مسیر کاروان رو تاریخی کاشان قهرود اصفهان بنا گردیده است .به طور کلی کاروانسراهای عباسی به لحاظ معماری به دو دسته تقسیم می شوند :
کاروانسراهای دشتی وکاروانسراهای کوهستانی . کاروانسرای قمصر از جمله کاروانسراهای کوهستانی است .از جمله ویژگیهای این کاروانسرا نزدیکی آن به شهر قمصر و تاثیر فوق العاده آن درتاریخ این دیار است .به این ترتیب که به مثابه کانونی در مسیر مهمترین راه سراسری تاریخی و شاهی کشور امواج مختلف تاریخی اجتماعی وفرهنگی و…زیادی به قمصر ارسال داشته و این وضعیت باعث گردیده تا از شدت انزوای قمصر کاسته شود زیرا چه بسیار افراد معروف و مهجوری که در اثر عبور از این راه اصلی و توقف در این کاروانسرا به قمصر نیز سفر ونیم نگاهی داشته اند وبرخی از ایشان برگی از اوصاف این سامان را نگه داشته اند . ازجمله عزیمت شاه عباس دوم و لشگریان سدیدالسلطنه قاجار و حاج سیاح و…به قمصر است .

کاروانسرای عباسی

کاروانسرای عباسی

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی