سنگ نبشته سقندل
سنگ نبشته سقندل
روستای سقندل در ۷ كیلومتری شرق شهرستان ورزقان، در مسیر جاده اهر ورزقان واقع شده و كتیبه میخی اورارتوئی ....


موقعیت سنگ نبشته سقندل روی نقشه آب و هوای اهر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

روستای سقندل در ۷ كیلومتری شرق شهرستان ورزقان، در مسیر جاده اهر ورزقان واقع شده و كتیبه میخی اورارتوئی در ۳ كیلومتری این روستا و بر دامنه كوه زاغی بر سینه سنگی یكپارچه و مرتفع منقور است.قدمت قوم اورارتوئی به سده پانزدهم تا سده ششم قبل از میلا برمیگردد

سمت جنوبی سنگ مزبور كه به شكل هرم ناقص است، را به صورت مستطیلی به طول ۱۱۶ سانتیمتر و عرض ۵۷ سانتیمتر صاف و صیقلی نموده ر و مشتمل بر ۱۰ سطر است . این كتیبه به ساردوی دوم ( ۳۳-۷۵۰ ق . م ) پسر آرگیشتی اول تعلق دارد و در آن از حمله به ناحیه كوهستانی پولو آدری و گشودن ۲۱ دژ و تصرف ۴۵ یا ۴۴ شهر در یك روز سخن می رود و فرمان سر دوری پسر ارگیشتی پادشاه اورارتوئی را در ده سطر به خط میخی بر آن نقر كرده اند. متن ترجمه فرمان مزبور عبارتست از:

۱- عرابه جنگی خالدی به راه افتاد.
۲- آن به كادیااونی پادشاه پولوآدی حمله كرد.
۳- پولو آدی ناحیه ای كوهستانی است. بیاری خالدی توانا.
۴- در عرابه جنگی نیرومند خالدی این لشكركشی [توسط]
۵- سر دوری پسر ارگیشتی صورت گرفت.
۶- سر دوری گوید: من بیست و یك قلعه را گرفتم.
۷- من در یك روز چهل و پنج شهر را تصرف كردم. لیپ لی اونی.
۸- شهر پادشاه و شهر مستحكم را در جنگ گرفتم.
۹- سر دوری پادشاه مقتدر، شاه بزرگ.
۱۰- شاه كشورها، شاه مملكت بیا ای نی و فرمانروای شهر توشپاست.

این كتیبه بشماره ۷۹۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است

سنگ نبشته سقندل

سنگ نبشته سقندل

سنگ نبشته سقندل

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی