نقش برجسته پیروزی
نقش برجسته پیروزی
نقش برجسته پیروزی اردشیر بر اردوان این نقش برجسته یادبود جنگ و پیروزی بنیانگذار سلسله ساسانیان (اردشیر ....


موقعیت نقش برجسته پیروزی روی نقشه آب و هوای فیروز آباد
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

نقش برجسته پیروزی اردشیر بر اردوان
این نقش برجسته یادبود جنگ و پیروزی بنیانگذار سلسله ساسانیان (اردشیر بابکان) برآخرین پادشاه اشکانی (اردوان پنجم) و جزء اولین و قدیمی ترین نقش برجسته غیر مذهبی ساسانیان است که در ۳ کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز، بـرفـراز صخره ای در سمت راست رودخانه تنگاب حجاری شده است. در این نقش برجسته که بزرگترین اثر صخره ای دوران ساسانی است ۳ صحنه: نبرد تن به تن اردشیر با اردوان پنجم، پیکار شاپور اول جانشین اردشیر با دربندان وزیر بزرگ اردوان، یکی از سرداران اردشیر بایک دست گردن حریف خود را درچنگ می فشارد و با دست دیگر، کمر همتای خود را گرفته و سعی دارد که او را از زمین بلند نموده و برزمین بکوبد.

نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی