نقش شاپور
نقش شاپور
نقش برجسته شاپور دارابگرد در چهار كیلومتری جنوب داراب در دامنه كوهی به نام پهنا ، نقش برجسته ای از دوران ....


موقعیت نقش شاپور روی نقشه آب و هوای داراب
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

نقش برجسته شاپور دارابگرد

در چهار كیلومتری جنوب داراب در دامنه كوهی به نام پهنا ، نقش برجسته ای از دوران ساسانیان وجود دارد كه بیانگر پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم است.

در این نقش شاپور سوار بر اسب در وسط سنگ نگاره تمام رخ دیده میشود و سه امپراتور رومی در جلوی او قرار دارند.این نگاره در بالای چشمه آب و بركه ای پر از نی قرار دارد.

این نگاره ۹.۱۰ در ۵.۴۰ متر است شاپور اول هنگام پیروزی بر قیصر والرین حدود ۶۳ سال سن داشته است. این نگاره بلافاصله پس از پیروزی كنده شده است. در این نگاره شاپور تاج همیشگی خود را ندارد و تاجی شبیه تاج پدرش اردشیر اول بر سر دارد.

دست چپ شاه بر سر والرین است و در دست راستش چیزی مسطح و چهارگوش دارد. اسب به زیبایی تمام توسط هنرمند حجاری شده است. زیر پای اسب یك قیصر رومی افتاده است. پشت سر شاه ۱۸بلند پایه ایرانی ایستاده اند. سمت راست شاه یعنی مقابل او رومی ها هستند.

مقابل او قیصر رومی ایستاده و سر خود را به پایین انداخته و متفكر به نظر میرسد. قیصر دیگری به سوی شاپور می شتابد ودستهای خود را ملتمسانه به سوی شاپور دراز كرده است. قیصری كه زیر پای اسب افتاده است گوردیان سوم است كه در سن ۱۹ سالگی در میشه در كرانه فرات كشته شده است.

در این نگاره نیز به اقتضای سن كم او بدون ریش است. قیصری كه شاپور بر سرش دست میكشد فیلیپوس عرب است كه پس از مرگ گوردیانوس صلح را به مبلغ نیم میلیون دینار از شاپور خریداری كرد. پیمان صلح در سال ۲۴۴ میلادی بسته شد. قیصر سوم والرین است كه در سال ۲۶۰ میلادی در ادسا اسیر شاپور شده است.

آدرس: ۴کیلومتری جنوب داراب، دامنه کوه پهنا
نقش شاپور

نقش شاپور

نقش شاپور

نقش شاپور

نقش شاپور

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی