موزه مردم شناسی شوشتر
موزه مردم شناسی شوشتر
موزه مردم شناسی و باستانشناسی شوشتر شامل دو بخش باستانشناسی و مردم شناسی است که در زیر زمین خانه مستوفی ....


موقعیت موزه مردم شناسی شوشتر روی نقشه آب و هوای شوشتر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

موزه مردم شناسی و باستانشناسی شوشتر شامل دو بخش باستانشناسی و مردم شناسی است که در زیر زمین خانه مستوفی و طبقه بالای آن قرار دارد بخش باستانشناسی شامل اشیائی از دوره عیلامی، هخامنشی اشکانی،ساسانی و دوره اسلامی است.انواع مهرها،پیکرک ها ظروف سفالی و لعابدار و….. بخش باستانشاسی موزه را تشکیل می دهد. بخش مردم شناسی شامل نمایش جلوه های زندگی سنتی مردم شوشتر و بعضی از فنون و حرف قدیمی شوشتر مانند طلا سازی ،حلاجی،ملحفه بافی و همچنین نمایش اسناد تجاری اواخر دوره قاجار از بخش های قسمت مردم شناسی موزه می باشد.

موزه مردم شناسی شوشتر

موزه مردم شناسی شوشتر

موزه مردم شناسی شوشتر

موزه مردم شناسی شوشتر

موزه مردم شناسی شوشتر

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی