ساباط ورودی ( ضابطون )
ساباط ورودی ( ضابطون )
«ساباط» معبرها یا پوشش طاقدار با تزئینات و آجركاری هستند. در «مجموعه آسیابها و آبشارها» دو ساباط شناخته ....


موقعیت ساباط ورودی ( ضابطون ) روی نقشه آب و هوای شوشتر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

«ساباط» معبرها یا پوشش طاقدار با تزئینات و آجركاری هستند. در «مجموعه آسیابها و آبشارها» دو ساباط شناخته شده، كه هماكنون فقط یكی از آنها باقی مانده است.

نمایی از ساباط ورودی(ضابطون)

در مجموعه آسیابها از دوران های گذشته دو ساباط موجود بوده:

۱. ساباط ورودی(شمالی) معروف به ساباط ضابطون با عرض ۳/۵ تا ۴ متر و طول ۷ تا ۸ متر. این ساباط در ابتدای مسیر ورودی به مجموعه قرار دارد كه از جلوی امامزاده ماهرو شروع و در نیمه پله های ورودی شمالی به پایان می رسد. این ساباط ضابطون نام داشته و مأمور دولت در این مكان می ایستاد و از افراد و صاحبان احشامی كه خارج می شدند مالیات و عوارض دریافت می كرد. (ضابط به معنی نماینده است و این شخص نماینده حاكم محل بود)

نمای مجموعه از ساباط ورودی(ضابطون)

۲. ساباطی كه در ضلع غربی مجموعه و بعد از دو پلون یعنی در محدوده آسیابها قرار داشته. گفته می شود این ساباط دارای یك ورودی بوده است. این ساباط به عنوان استراحت گاه مراجعان استفاده می شده و همزمان باتخریب آسیابها در سال های اخیر از بین رفته است.

ساباط ورودی ( ضابطون )

ساباط ورودی ( ضابطون )

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی