رودخانه ارس
رودخانه ارس
رودخانه ارس به طول ۱۰۷۲ كیلومتر كه به عنوان شریان حیاتی منطقه و عمده‌ترین منبع آبیاری دشت مغان می‌باشد ....


موقعیت رودخانه ارس روی نقشه آب و هوای پارس آباد
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

رودخانه ارس به طول ۱۰۷۲ كیلومتر كه به عنوان شریان حیاتی منطقه و عمده‌ترین منبع آبیاری دشت مغان می‌باشد از دامنه كوههای بینگول داغ تركیه سرچشمه می‌گیرد و كل حوزه آبریز آن ۱۰۰۲۲۰ كیلومتر مربع است كه سهم حوزه مربوط به كشورهای تركیه و ارمنستان و آذربایجان و ایران به ترتیب ۲۳، ۳۸، و ۳۹ درصد می‌باشد.

حوزه رودخانه مذكور از نظر اقلیمی متغیر بوده، از مناطق سرد كوهستانی با ذخایر برفی پایدار و متوسط بارندگی ۸۰۰ میلی متر در سال شروع می‌گردد كه ضمن گذر از مناطق معتدل با پوشش گیاهی، به مناطق با آب و هوای نیمه خشك می‌رسد. ماكزیمم دبی اندازه‌گیری شده ارس در سالهای معمولی ۱۱۰۰ مترمكعب در ثانیه در محل سد مخزنی ارس (شمال ماكو) و ۲۶۰۰ متر مكعب در ثانیه در محل سد انحرافی میل و مغان می‌باشد كه این ارقام در سالهای خشك به ترتیب ۳۲ و ۱۸۰ مترمكعب در ثانیه تغییر می‌یابد.

رودخانه ارس

رودخانه ارس

رودخانه ارس

همچنین دبی متوسط رودخانه ارس در محل سد ارس و سد انحرافی میل و مغان به ترتیب ۲۵۰ و ۴۰۰ متر مكعب در ثانیه گزارش شده است. كیفیت آب رودخانه ارس با استفاده از دیاگرام طبفه بندی آب در محدوده كلاس C3-S1 قرار دارد در این طبقه بندی از نظر شوری در حال گسترش نشان می دهد یعنی اگر مسائل مدیریتی خاص اعمال نشود با آبیاری اراضی با این آب ، با مسئله روبه گسترش شوری روبرو خواهیم بود همچنین در مورد خاكهای با قابلیت نفوذ كم منطقه ایجاد شبكه زهكشی ضرورت خواهد داشت.

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی