هشت بهشت
هشت بهشت
بنای تاریخی فرهنگی هشت بهشت از جاذبه های زیبای هنر معماری پیشینیان این دیار است كه گویی معمار اوج هنر ....


موقعیت هشت بهشت روی نقشه آب و هوای زواره
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

بنای تاریخی فرهنگی هشت بهشت از جاذبه های زیبای هنر معماری پیشینیان این دیار است كه گویی معمار اوج هنر خود را در آن به كار برده است.

این بنا در جنب حسینیه كوچك زواره قرار دارد و عناصر ساختار فیزیكی آن شامل آجر، گچ و گل است ولی امروزه در مرمت و بازسازی آن دیگر عناصر نیز به كار رفته است كه این بنای تاریخی از سه قسمت اصلی ، صحن غربی ، صحن شرقی و كل ساختمان تشكیل شده و ساختمان اصلی آن در دو طبقه به اشتراك این دو صحن رقم خورده و دربدو ورود به این بنای تاریخی ابتدا صحن شرقی را مشاهده می كنیم كه حوض بیضی شكل را در میان دارد و در قسمت بالای حوض یك طبقه ساختمان مجزا وجود دارد كه بر بالای آن دو بادگیر چون نگهبانانی است كه سالها روی پای خود ایستاده اند. این قسمت از ساختمان سه ایوان و دو راهرور را در قرین هم طوری به دامن گرفته كه در انتهای آن اتاقهایی است كه دربهای خود را به داخل این ایوانها می گشاید.
ساختمان اصلی كه در دو طبقه بر روی هم استوار شده در اشتراك دو صحن شرقی و غربی درآمده و در ظهر هم بر حوضخانه‌ای تكیه زده و در قرین هم به تماشای صحنهها درآمده از راهرو صحن شرقی وارد وسط ساختمان بر روی یك هشت ضلعی بسان سراپرده‌ای برافراشته شده و محور مقاومت آن را ستونهایی هشت ضلعی تشكیل داده و پوشش مرتفعی بر روی دو طبقه از رواقها و اینوانه سایه افكنده و گویی در رفع تبعیض درقرین هم با صفا و صمیمیت دیرینه نشسته اند. دو اتاق دردو طبقه روبروی هم به طرف رواقهای دو طبقه‌ای حوضخانه و ایوانهای دو طبقه‌ای از صحن دربهایی گشوده اند و راهروهای دو طبقه را در كنار خود گرفته‌اند و در كنار این راهروها دو طبقه ای دیگر راهرو مشاهده می شود كه محل تردد به سوی صفه‌های دو طبقه ای است كه دربهایی به داخل ایوانهای دو طبقه ای باز می شوند.

نمایی ازداخل ساختمان هشت بهشت

هشت بهشت

حدود ۲۳ سال قبل که این خانه توسط سید حسین ابراهیمی پور خریداری شد و وقف حضرت زهرا گردید و تعمیرات در این ساختمان بزرگ که رو به ویرانی بود شروع شد این بازسازی با کمک مردم و دولت تا به امروز در حال انجام است که آخرین تعمیرات که انجام گردیده بازسازی هشتی ورودی آن می باشد
عکس قبل از بازسازی
هشت بهشت

بعداز باز سازی
هشت بهشت
این خانه دردوره قاجار با معماری بسیار زیبا و حیرت انگیزی در دل شهر تاریخی زواره بنا گردیده ، بانی آن حاج میرزا علیرضا نیری زواره ای بوده است و هم اکنون به عنوان مرکز فرهنگی ، مذهبی فاطمیه جهت مراسم مربوطه از آن استفاده می گردد .

هشت بهشت

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی