زرین کوه
زرین کوه
قله درجناح جنوبی رشته کوه های فیروز کوه در شمال ده جابان وخسروان و در جنوب دریاچه تار قرار گرفته است. بررسی ....


موقعیت زرین کوه روی نقشه آب و هوای فیروزکوه
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

قله درجناح جنوبی رشته کوه های فیروز کوه در شمال ده جابان وخسروان و در جنوب دریاچه تار قرار گرفته است.

بررسی توپوگرافی قله :خط الرأس طولانی زرین کوه از شرق به غرب از حد فاصل آبادی دلی چای تا شهردماوند امتداد می یابد واز قلل متعددی تشکیل گردیده که مهمترین آنها چمند آب واشته در می باشند. شاخک قله مانند سل در جنوب قله اصلی و سراسر جناح کاسه مانند شمالی آن توسط دیواره های مرتفعی احاطه گردیده است.

مسیر صعود به قله: در جاده فیروز کوه پس از آینه ورزان و خسروان به آبادی بزرگ جابان می رسیم.با عبور از باغ های ده وخانه های روستایی وارد دره جابان می شویم و در امتداد رودخانه آن با عبور از کنار چندین گوسفند سرا به آخرین آنها در زیر تنگه ای مرتفع و محاط به چند دیواره برمی خوریم (۱) اینجا تنگه سل می باشد که شاخک نوک تیزآن به خوبی در شمال تنگه به چشم می خورد. آبشار کوتاهی نیز در آن جریان دارد. از کنار آبشار ارتفاع گرفته وارد تنگه سل می شویم. در حالی که بوی عطر گون های وحشی فضا را پر کرده است.شیب نسبتاً تندی را درون کاسه جنوبی زرین کوه به سمت شمال ادامه می دهیم. مسیر به تدریج ارتفاع می گیرد و پس از مدتی از طریق دهلیز حد فاصله زرین کوه تا سل که در سمت چپ ما قرار گرفته است. (۲) به سمت لبه خط الرأس، صعود سنگین را آغاز می کنیم. بر ارتفاع لحظه به لحظه اضافه شده بالاخره پای بر لبه یال جنوبی قله وبر فرازشاخک سل می گذاریم.(۳)اینجا نقطه زیبایی است.قله برج وار وصخره ای اشته در به ار تفاع۳۴۵۳ متر به خوبی در قسمت غربی دیده می شود. قلل نوک تیز یال زرین کوه همچنان تا شهر دماوند ادامه دارند ودر شرق پس از قله شرقی زرین کوه ادامه این خط الرأس با تپه ماهورها ویال های بی انتها تا دلیچای ادامه می یابد. اثری از دماوند نیست.در قسمت شمال ما سر بالایی لبه یال است که همچنان بالاتر از ما قرار دارد. استراحت کوتاهی کرده سپس به آرامی ادامه راه می دهیم تا بعد از یک تپه کوچک پای برنوک قله زرین کوه بگذاریم.قله بر فراز دیواره ای هولناک قرار گرفته است.در زیر پایمان نقش آسمان در دو نقطه بر روی زمین افتاده است.به قدری منظره دیدار دو دریاچه تار و هویر وخط الرأس دوبراراز این نقطه زیباست که چشمان ما وحواسمان را تا مدت ها به این دیدار جلب می کند.موج شادی بخش بادآب های دریاچه تار را مواج می سازد و همراه ملودی شادی بخش امواج،منظره دوبرار برروی آب هردودریاچه می رقصد.دیواره های ریزشی بزرگی جناح شمال قله را پوشانده اند که از اینجا خلیی هراس انگیز به نظر می رسند حال به آسمان می نگریم. قله دماوند از پس خط الرأس ۴۲۵۰ متر دوبرار و انگمار به وضوح سر به آسمان کشیده است. سراسر خط الرأس دوبرار قابل رویت است ومی توان تمامی قلل آن را شمرد و یال ها ودره هایش از هر نقطه ای بهتر و جالب تر به نظر می رسند.با دیداری از این مناظراز طریق مسیر مستقیم تا قله سل وادامه شیب تند زیر قله سُل به صورت زیگزاگ خودرا به تپه های بزرگ پس از آن می رسانیم. امواج تپه ها را به سمت جنوب ادامه می دهیم تا اینکه بر بالای آبادی خسروان قرار می گیریم.

از اینجا و از طریق یکی از یال های پر شیب ده به پایین سرازیر شده از سمت شرق وارد ده کوچک خسروان با مردمان خون گرم وصمیمی می شویم. بهترین زمان برای صعود به زرین کوه تیر ماه می باشد.

وضعیت قله در زمستان :ناگفته پیدا است که عبور از طریق دره سُل در زمستان امکان پذیر نیست.صعودبه زرین کوه در زمستان از طریق شاخک سُل توأم با طوفان و باد شدید غربی و کمی برف می باشد.

زرین کوه

زرین کوه

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی