برجها و قلعه های قدیمی
برجها و قلعه های قدیمی
آثار چندین برج در قسمتهای مختلف شهر و روستاهای اطراف به چشم می خورد که برای دیده بانی انبار غلات و دفاع ....


موقعیت برجها و قلعه های قدیمی روی نقشه آب و هوای کوهبنان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

آثار چندین برج در قسمتهای مختلف شهر و روستاهای اطراف به چشم می خورد که برای دیده بانی انبار غلات و دفاع در برابر مهاجمان استفاده می شده است در کنار بی بی عصمت افزاد ده علی کوهجهر وفتح آباد نمونه هایی از این برجها دیده می شود.
برجها و قلعه های قدیمی

برجها و قلعه های قدیمی

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی