چشمه گور بهرام آسپاس
چشمه گور بهرام آسپاس
در کنار روستای آسپاس چشمه‌ای قراردارد که نقل شده بهرام گور درهنگام شکار در آن فرو رفته‌است. بیشه زارهای ....


موقعیت چشمه گور بهرام آسپاس روی نقشه آب و هوای اقلید
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

در کنار روستای آسپاس چشمه‌ای قراردارد که نقل شده بهرام گور درهنگام شکار در آن فرو رفته‌است. بیشه زارهای سرسبز وقلعه بهرام گور و کوه شکارگاه و…. از جمله جاهای دیدنی مجاور این چشمه‌است.

چشمه گور بهرام آسپاس

چشمه گور بهرام آسپاس

چشمه گور بهرام آسپاس

چشمه گور بهرام آسپاس

چشمه گور بهرام آسپاس

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی