حمام شش
حمام شش
در خارج از باروی جنوبی قلعه شش ، بقایای یك حمام قدیمی به چشم می خورد. اطراف حمام به صورت زمین ناهمواری ....


موقعیت حمام شش روی نقشه آب و هوای صفادشت
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

در خارج از باروی جنوبی قلعه شش ، بقایای یك حمام قدیمی به چشم می خورد. اطراف حمام به صورت زمین ناهمواری پوشیده از بوته های خودرو است. بخش شمالی حمام تقریبا با باروی جنوبی قلعه شش مماس بوده و بخش جنوبی آن رو به زمین های بایر دارد. وقتی از بخش جنوبی به ساختمان حمام نگاه می كنیم ،‌قسمت های كلی آن را از شرق به غرب در یك امتداد می بینیم. این قسمت ها عبارتند از در ورودی ،‌سربینه ، گرم خانه و تون. بر روی رختكن و گرم خانه سقف های گنبدی پوشیده با كاه گل دیده می شود. حمام شش بنایی است با وسعت تقریبی ۱۳۵ متر مربع و متشكل از لاشه سنگ های كو چك و بزرگ و آجرهایی به ابعاد ۴×۲۰×۲۰ سانتی متر و ملاط آهك ،‌گل و‌كاه گل .یكی از قسمت هایی كه مصالح به خوبی به كار رفته و شیوه استفاده از آن ها را در حمام شش به نمایش می گذارد مربوط به بخش تخریب شده تون و خزینه حمام است . بر این اساس به نظر می رسد برای ساخت دیوارها و پی حمام و نقاط در تماس دائم با رطوبت از سنگ های لاشه كوچك و بزرگ و در درجه بعد از آجر و در نهایت اندود آهك استفاده كرده اند. شیوه آجر چینی رابه سه شكل اقی ، قائم و مورب می توان تقسیم كرد. به علت تخریب قسمت های فوق و استفاده از فضای داخلی حمام به عنوان انبار ، دهانه و راه ورود به خزینه از داخل مسدود شده است.

ورودی حمام شش در بخش شرقی و به شكل یك در فلزی واقع در یك قاب آجری است. از این در و از طریق یك پلكان دارای دو پاگرد به رختكن یا سربینه حمام راه می یابیم. رختكن از فضای چهار گوشی با یك حوض مدور در وسط و دو سكوی جانبی به ارتفاع ۶۰ سانتی متر نسبت به كف تشكیل می شود. هر كدام از سكوها درون یك طاق نما قرار دارد. سقف رختكن گنبدی و دارای یك نورگیر است. از طریق دالانی در ضلع غربی رختكن وارد گرم خانه می شویم . این بخش با طرحی مستطیل شكل از غرب به خزینه و از شرق به نماز خانه ،‌مدخل گرم خانه و نظافت خانه محدود می شود. فضای گرم خانه را دو گنبد نورگیر دار می پوشاند. در ضلع جنوب غربی نیز نورگیر دیگری تعبیه كرده اند. در حال حاضر از فضای داخلی حمام برای انبار كاه استفاده می شود. قدمت حمام مذكور به دوران قاجار و زمان رونق و آبادانی قلعه شش باز می گردد. در وضعیت فعلی تعیین حریم و بازسازی قسمت های تخریب شده حمام ضروری است.

حمام شش

منبع : شهرداری صفادشت

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی