تپه جوقین
تپه جوقین
تپه جوقین که درشهروحیدیه واقع است یکی ازاثارباستانیهای منحصر به فردکشور بوده که علی رقم بی مهریهای میراث ....


موقعیت تپه جوقین روی نقشه آب و هوای وحیدیه
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

تپه جوقین که درشهروحیدیه واقع است یکی ازاثارباستانیهای منحصر به فردکشور بوده که علی رقم بی مهریهای میراث فرهنگی درحال حاضراز وضعیت خوبی برخوردار می باشد .وجود این قلعه قدیمی خود گواه قدمت شهر وحیدیه بوده که خط سیر زندگی و عمراین شهر را به زمانهای کهن وصل می کند. درصورت توجه بیشترمسولین محترم میراث فرهنگی به این قلعه نظامی ومرمت ومحافظت بیشتر می توان این هدیه نیاکان گذشته راامانت داری کردوبه نسل های اینده هدیه داد.همچنین این تپه در واقع یک اثر معماری است که شبیه به قلعه ای بزرگ است و در اثر فرسایش به صورت تپه در آمده است . این تپه در شهر وحیدیه و درست روبروی شهرداری واقع است . اشیاء و آثاری که از اطراف این تپه و از حفاری های غیر مجاز در این تپه به دست آمده نشان می دهد که این تپه یک قلعه نظامی مربوط به دوران تاریخی (ساسانی) می باشد . این قلعه در میان مردم محلی و بومی به قلعه یزدگرد سوم معروف است. تپه جوقین در سال ۱۳۷۹به شماره ۲۸۸۹ به ثبت آثار ملی رسیده است.

تپه جوقین

تپه جوقین

تپه جوقین

منبع : شهرداری وحیدیه

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی