موزه جیرفت
موزه جیرفت
موزه جیرفت تعدادی از اشیاء كشف شده در این محل نگهداری می شود . بخش عمده این اسیای بازیافتی را ظروف تزئینی ....


موقعیت موزه جیرفت روی نقشه آب و هوای جیرفت
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

موزه جیرفت تعدادی از اشیاء كشف شده در این محل نگهداری می شود . بخش عمده این اسیای بازیافتی را ظروف تزئینی ساخته شده از سنگ صابون تشكیل می دهد .
از میان حدود هزار قلم شی بازیافتی در حدود سیصد قلم از ظروف سنگی تزئین شده با نقوش برجسته و گاه كنده كاری شده برای ترصیع تشكیل می دهد ، كه نقش مایه های تزئینی آنها را انواع خاصی از جانوران ، موجودات هیولایی و افسانه ای ، انسان و نیز گونه های چندی از گیاهان مانند نخل ، نمای باروی دور شهرها و بناهای درون آن را در برمی گیرد . بقیه این اشیاء به طور تقریبا برابر میان گونه های دیگری از آثار هنری تقسیم شده است كه آنها عبارتند از :
الف ) سردیس و تندیس انسان و جانوران از سنگ مرمر .
ب ) پیكره انسان و جانوران از سنگ صابونی .
ج ) پیكره انسان و جانوران از مفرغ یا بخشی از اشیای تزئینی پیچیده تر .
د ) افزون بر ظروف ، گونه های متعددی از اشیاء متفاوت از همان سنگ مانند چهار پایه ( به احتمال نمای معبد ) با شباهت بسیار زیاد به یافته های مشابه از حفریات شهداد .
ه ) سفال منقوش یا ساده شبیه سفالهای به دست آمده از شهداد ، تپه یحیی در كرمان و شهر سوخته سیستان كه تاریخ آنها به اواخر هزاره چهارم و هزاره سوم ق . م می رسد .
و ) اشیای كوچك گوناگون از سنگ لاجورد ، مانند مهره های مسطح و استوانه ای با نقش مایه های انسان ، شیر با سر انسان ، عقاب و نقوش هندسی همراه با پیكرهای انسان و جانور و سرانجام ظروف ساده ، مهره های استوانه ای و پیكرهای گوناگون از سنگ مرمر . ظروف سنگی منقوش جیرفت از لحاظ سبك به گروه سری قدیمی قدیمی ترین گروه از سه گروه ظروف سنگ لاجوردی تعلق دارد كه آن را به اواسط هزاره سوم ق . م تاریخ گذاری كرده اند .

موزه جیرفت

موزه جیرفت

موزه جیرفت

موزه جیرفت

موزه جیرفت

موزه جیرفت

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی