نهر پادشاهی ترکالکی
نهر پادشاهی ترکالکی
این نهر در ۲ کیلومتر شهر ترکالکی قرار دارد. این نهر بیش از ۵ کیلومتر طول دارد و در ۲ و نیم کیلومتری از ....


موقعیت نهر پادشاهی ترکالکی روی نقشه آب و هوای ترکالکی
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

این نهر در ۲ کیلومتر شهر ترکالکی قرار دارد. این نهر بیش از ۵ کیلومتر طول دارد و در ۲ و نیم کیلومتری از داخل آبگیر به دو شاخه تقسیم می شود. هدف آن آبیاری اراضی کشاورزی(بیشترین میزان اراضی ترکالکی) روستاهای ترکالکی، بدیل، بنه کاظم،بنه مرتضی، کایدان، مندنی، ظلم آباد، دشت بزرگ می باشد.

شاخه دوم از روستاهای ایستادگی ، ویس، سماله، چم عربان ، سیدان، بنه حیدر، عبور می کند. ظاهرا نهر در گذشته عمق بیشتری داشته که در اثر رسوبات و سیلابهای بزرگ خاکهای اطراف راشسته و در بستر آن رسوب داده است.

-بند شاهی:

در فاصله حدودا ً ۲ کیلومتری از پل در مسیر نهر پادشاهی این بند با نه دهانه آبرو از مصالح آجر و قلوه سنگ و ملات ساروج ساخته شده است بند بر روی یک پی از جنس قلوه سنگ و ملاط ساروج قرار گرفته که این بستر سازی باعث می شود تا بند ازخطر رانش ناشی از سست شدن بستر اصلی نهر در هنگام طغیان سیلاب های فصلی محفوظ بماند. بند داری ۱۰ موج شکن که هشت عدد به شکل ۵ ضلعی و دو تای دیگر در انتهای بند به صورت کشیده تا حدود ۲۰ متر در امتداد دیواره نهر کشیده شده است. ظاهراً این دو قسمت بعدا ًاضافه شده اند آثار موجود در نهر پادشاهی و شیوه طاق زنی در آسیاب نوع معماری و بند و نحوه بکارگیری مصالح و آجرهای بکار رفته در ابعاد ( ۲۰*۲۰)می باشد.

رودخانه کارون پایین تر از سد گتوند از رودخانه جدا شده و با زاویه ای حدود ۴۵ درجه به سمت شرق ساحل رودخانه به دشت عقیلی حرکت می کند این پل بند در حدود ۲ کیلومتر از پل بند جدید گتوند فاصله دارد. در کنار بند آثار آسیابها و چرخهای آبی مشاهده می شود. که برای خرد کردن گندم مورد نیاز مردم استفاده می شده است.

نهر پادشاهی ترکالکی

نهر پادشاهی ترکالکی

نهر پادشاهی ترکالکی

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی