مزار شیخ امان قلی
مزار شیخ امان قلی
مزار شیخ امان قلی با فاصله کمی ‌از روستای سنگان رشتخوار و در چند متری ضلع شمالی سنجان واقع شده است. شیخ ....


موقعیت مزار شیخ امان قلی روی نقشه آب و هوای رشتخوار
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

مزار شیخ امان قلی با فاصله کمی ‌از روستای سنگان رشتخوار و در چند متری ضلع شمالی سنجان واقع شده است. شیخ امان قلی یکی از عرفای زمان خویش بوده و از آن جا که پیروزی نادرشاه را در حمله به هرات پیش بینی می‌کند، پس از بازگشت نادر و مطلع شدن از مرگش، دستور ساخت مزاری را برای وی صادر می‌کند. مزار شیخ، بنایی است با نمای خارجی ۸ ضلعی که گنبد آن فرو ریخته است. ۸ ایوانچه با ابعاد متفاوت پیرامون بنا را فرا گرفته است. تزئینات این بنا با استفاده از عناصر تزئینی آجرکاری آراسته شده است.

مزار شیخ امان قلی

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی