پل سالار
پل سالار
از جمله ابنیه تاریخی شهرستان رشتخوار پلی آجری است که در ۲۰ کیلومتری جاده تربت حیدریه به رشتخوار واقع ....


موقعیت پل سالار روی نقشه آب و هوای رشتخوار
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

از جمله ابنیه تاریخی شهرستان رشتخوار پلی آجری است که در ۲۰ کیلومتری جاده تربت حیدریه به رشتخوار واقع شده و از یادگارهای معماری دوره قاجار می‌باشد. این اثر در گذشته محل عبور و تردد از رودخانه کال سالار بوده است. اما امروزه این رودخانه خشک شده و تنها در مواقعی آب در آن جریان دارد. بنابر شواهد موجود پل سالار به سعی و اهتمام حسن سالارخان یاور بنا شده است.

پل سالار
پل سالار

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی