بقعه میر نشانه
بقعه میر نشانه
بقعه و مسجد میر نشانه این بقعه در گذر سه سوک كوی پاقپان واقع بوده و دارای گنبد كاشی فیروزه‌ای مخروطی ....


موقعیت بقعه میر نشانه روی نقشه آب و هوای کاشان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

بقعه و مسجد میر نشانه
این بقعه در گذر سه سوک كوی پاقپان واقع بوده و دارای گنبد كاشی فیروزه‌ای مخروطی شكل می باشد که سقف زیر گنبد با كاشی‌های معرق زیبایی تزیین یافته است. روی قبر صندوق چوبی منبت كاری قرار گرفته كه در كتیبه‌های اطراف آن آیات قرآن با تاریخ ۹۷۸ هـ. ق كنده شده و در چوبی كنده كاری بقعه متعلق به قرن دهم هجری می ‌باشد.در جنب ضریح سردابه‌ای است كه پنج پله به سمت موضعی كه آن را قدمگاه می ‌گویند، پایین می ‌رود. در آن جا چاه آبی است كه دردمندان و ارباب حاجت با آب كشیدن از آن چاه تبرک می ‌جویند و شفا می ‌خواهند. دیوار و سقف سردابه با نقش و نگارهای الوان تزیین یافته است روی در كوچک این سردابه نام “گنجعلی” خوانده می ‌شود كه واقف آن بوده است. متعلقات دیگر بقعه میر نشانه را آقای الهیار صالح بدین گونه شرح داده‌اند: این زیارتگاه مسجدی هم دارد كه معروف است به مسجد میر نشانه منبر و دو لنگه درب آن، تاریخی است. مسجد میر نشانه درب كهنه‌ای نیز دارد كه یک آیه و نام دوازده امام روی آن كنده شده و دو كتیبه هم پایین لنگه‌های در است كه خوانده نمی شود. منبر مسجد نیز دارای دو تبرک با نوشته‌هایی است. از جمله مشاهیر مدفون در این بقعه یكی شیخ ابوسعید امام جمعه است و دیگری حاج میرزا ابوالقاسم مجتهد است.

بقعه میر نشانه

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی