گوردخمه اسحاق وند
گوردخمه اسحاق وند
گوردَخمه‌های اِسحاق‌وند یا سکاوند، در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی هرسین در استان کرمانشاه سه گوردخمه تراشیده ....


موقعیت گوردخمه اسحاق وند روی نقشه آب و هوای هرسین
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

گوردَخمه‌های اِسحاق‌وند یا سکاوند، در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی هرسین در استان کرمانشاه سه گوردخمه تراشیده شده در کوه هستند که مربوط به دوره ماد می‌باشند.

مقابر صخره‌ای که ظاهراً مربوط به دوران قرن هفتم و ششم پ. م. می‌باشند تصویر ناقصی از هنر و بخصوص معماری مادها بدست می‌دهند. هرتسفلد کامل‌ترین فهرست مقابر را در اختیار گذاشته است. وی گذشته از مقابر سرزمین پارس شش مقبره بر می‌شمارد که به نظر می‌رسد قدیمترین مقبره همان است که هرتسفلد متأخرش میدانند، یعنی رفی برای گذاشتن جنازه، نزدیک سکوند در جنوب کرمانشاه.

هرتسفلد این مقبره را به گئوماتای مغ نسبت می‌دهد. تنها دلیلش این است که نام سکوند را با نام دژی که کئوماتای مغ در آن به قتل رسیده بوده قابل تطبیق میدانند. ولی بدیهی است گئوماته که بدست داریوش یکم فاتح کشته شده بوده نمی‌توانست افتخار داشتن مقبره‌ای را داشته باشد. بالای رف سکوند یک هیکل بزرگ و دو هیکل کوچک آدمی در پیرامون آتشگاهی منقوش است. این اشکال غیر متناسب و ناهنجارند. شیوهٔ کار و طرز نقر نقوش بر جسته هنوز با نقوش بر جستهٔ لولوبیان و عیلامیان چندان تفاوتی ندارد

در بالای در ورودی گور دخمه میانی تصویری بدین شرح به چشم می خورد : مردی که از وضع لباس مادی تشخیص داده شده در حال نیایش دست ها را به سمت بالا گرفته و ۱/۸۷ متر بلندی دارد در مقابل او مشعلی در حال سوختن است که این مشعل حدود ۸۳ سانتیمتر ارتفاع داشته و پس از آن آتشدانی به ارتفاع ۹۴ سانتیمتر دیده می شود در طرف راست آتشدان تصویر شخصی به بلندی ۷۹سانتیمتر حجاری شده که دست ها را به طرف بالا بلند نموده و از پشت سر میله ای را گرفته است وضع دستهای شخص فوق می تواند موجب این حدس واقع شود که شاید او میله در پشت سر نگرفته بلکه محسمه و یا ظرفی را به عنوان نذری برای آتشگاه می برد . اشخاص حجاری شده در بالای ورودی این گور دخمه از نظر لباس با نقش برجسته های لولوبیان و ایلامیان قابل مقایسه می باشند .

حالت شخصی که در این گور دخمه به صورت نقش برجسته نمایش داده شده شبیه به حالت نیایش کنندگان لرستان می باشد. شخص دیگری که از طرف راست آتشدان تصویر شده و خیلی کوچکتر از شخص سمت چپ است و حالت استغاثه به خود گرفته این نیز حالتی است که در میان مجسمه های کوچک لرستان زیاد دیده می شود .
سومین گوردخمه سکاوند که در طرف راست دو گوردخمه قراردارد ۴متر از زمین های اطراف ارتفاع داشته و عمق آن در داخل حدود ۴ متر است .غالب باستان شناسان و مستشرقانی که در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ ماد کوشش به کار برده اند (البته با توجه به لباس شخصی که در طرف چپ گور دخمه سکاوند تصویر شده و مقایسه آن با سایر تصاویر مادیبه ویژه از نظر پوشاک ) مادی بودن این مقبره را قریب به یقین می نماید ولی تاریخی که هرتسفلد برای آن پیشنهاد کرده است و از نظر قدمت روی هم رفته یک قرن آن را به عقب می برد .

گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وند

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی