مناره کاشی شیخ دانیال
مناره کاشی شیخ دانیال
بنای مناره و بقعه مربوط به سال ۷۸۹ هجری می باشد مناره دانیال استوانه ای است كه بر پایه ای هشت ضلعی قرار ....


موقعیت مناره کاشی شیخ دانیال روی نقشه آب و هوای خنج
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

بنای مناره و بقعه مربوط به سال ۷۸۹ هجری می باشد مناره دانیال استوانه ای است كه بر پایه ای هشت ضلعی قرار دارد در قسمت فوقانی آن هشت كتیبه برجسته در هشت گوشه آن بر تخته سنگ یكپارچه تعبیه شده است كه تاریخ بنای مناره سبب ساخت و نام سازندگان آن را به معرض تماشا می گذارد همانا اولین كسی كه در اسلام مناره را بنا كرد عمربن عبدالعزیز است كه خداوند از او راضی باشد جانشینان و یاوران دین و به تحقیق راستوگیان و متقیان پس از او حضرت پادشاه اولیا و قطب اول نماینده پروردگار متعال شیخی كه ستون دین و عمد حق و جانشین دین خداست و اشاره نمود به ساختن این مناره در شهر خنج در پنجاه سال بعد و خیلی قبل از وقوع مناره برادران او عنایت كردند از طرف پادشاه هرمز پادشاه سعادتمند ستون حق و دین توران شاه بنا نمود آن را از سنگ كه مورد نیاز بود. برپیشانی مدخل ورودی كتیبه ای بدین مضمون نصب شده است. استادان مناره محمود استاد خان والد حاجی محمد ابن استاد حاجی كلاه سیا.

مناره کاشی شیخ دانیال

مناره کاشی شیخ دانیال

مناره کاشی شیخ دانیال

مناره کاشی شیخ دانیال

 

مناره کاشی شیخ دانیال

مناره کاشی شیخ دانیال

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی