گوردخمه دیره
گوردخمه دیره
گور دخمه ای در بین راه سر پل ذهاب به دیره قرار دارد و به نام گور دخمه دیره معروف است. این گور به دوره ....


موقعیت گوردخمه دیره روی نقشه آب و هوای سر پل ذهاب
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

گور دخمه ای در بین راه سر پل ذهاب به دیره قرار دارد و به نام گور دخمه دیره معروف است. این گور به دوره مادها تعلق دارد.

گوردخمه دیره

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی