بوستان مهندس صبوری
بوستان مهندس صبوری
این مکان به نام مهندس صبوری (شخصی که در شهرداری زحمات زیادی کشیدند و به علت ناراحتی قلبی از دنیا رفتند) ....


موقعیت بوستان مهندس صبوری روی نقشه آب و هوای سیرجان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

این مکان به نام مهندس صبوری (شخصی که در شهرداری زحمات زیادی کشیدند و به علت ناراحتی قلبی از دنیا رفتند) گذاشته شده و مکان خوبی برای ورزش صبحگاهی می باشد .

آدرس : کرمانسیرجان‎ بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

بوستان مهندس صبوری

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی