رود خانه قزل اوزن
رود خانه قزل اوزن
رودخانه مهم و پرارزش قزل اوزن كه از كوههای كردستان سرچشمه می گیرد، از استان زنجان گذشته و درمسیرخود یك ....


موقعیت رود خانه قزل اوزن روی نقشه آب و هوای زنجان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

رودخانه مهم و پرارزش قزل اوزن كه از كوههای كردستان سرچشمه می گیرد، از استان زنجان گذشته و درمسیرخود یك اكوسیستم پراهمیتی بوجود آورده وبه دریای خزرمی ریزد علاوه بر این رودخانه های زیادی دراستان وجود دارند كه از پیوستن دهها رود فرعی، جویبار و نهرهای متعددی بوجود می آیند كه ازكوهستانهای منطقه سرچشمه می گیرند ودر مسیر خود جاذبه های طبیعی فراوانی پدید می آورند. و وجه تسمیه ی این رود به قزل اوزن اینست كه این رود از كوههای چهل چشمه كردستان سرچشمه می گیرد ودرطی مسیر خود زمین ها را شسته وخاك رس قرمز رنگ را با خود حمل می نماید كه به نظرهر بیننده، این رودخانه سرخرنگ بوده وبه همین جهت به قزل اوزن معرف شده است. این رودخانه در نزدیكی قافلانكوه با زنجانرود بهم پیوسته ورود بزرگ قزل اوزن را بوجود می آورد.این رود با دریافت آب از رودخانه ای فرعی درسطح استان سرازیر شده ودر دره های طارم علیا ودر نزدیكی منجیل به رودخانه شاهرود می پیوندد به نام سفید رود به سد سفید رود واز آن پس در استان گیلان با دریافت شاخه های فرعی دیگر به دریای خزر می ریزد. این رودخانه درطول سال پرآب بوده واز كل طول آن ۳۰۰ كیلومتردراستان زنجان جریان دارد. همچنین آب هوای معتدل زنجان درفصل تابستان وزمستان معتدل درطارم علیا موجب ایجاد پاركهای مصفا شده وبرزیبائیهای طبیعی استان افزوده است.

رود خانه قزل اوزن

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی