رودخانه خیاو چای
رودخانه خیاو چای
خیوچای یا خیاوچای از سرشاخه های مهم رودخانه قره سو در شهرستان مشکین شهر است. این رودخانه از ارتفاعات ....


موقعیت رودخانه خیاو چای روی نقشه آب و هوای مشگین شهر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

خیوچای یا خیاوچای از سرشاخه های مهم رودخانه قره سو در شهرستان مشکین شهر است. این رودخانه از ارتفاعات هزار میخ، آیی قاری، دلی آلی، جنوار داغی سرچشمه می گیرد و سرتاسر دره موئیل را طی نموده و به قره سو می ریزد. این رودخانه مهم ترین زیستگاه ماهی قزل آلای خال قرمز در استان اردبیل می باشد.

رودخانه خیاو چای

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی