قصر بهرام گور
قصر بهرام گور
قصر بهرام گور درنزدیکی سورمق و جوشقان، سمت راست جاده شیرازبه آباده، تل خاکی بسیار بزرگی به ارتفاع حدود ....


موقعیت قصر بهرام گور روی نقشه آب و هوای سورمق
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

قصر بهرام گور درنزدیکی سورمق و جوشقان، سمت راست جاده شیرازبه آباده، تل خاکی بسیار بزرگی به ارتفاع حدود ۹ متر وجود دارد، که برطبق منابع ومتون تاریخی این تل مشهور ومنسوب به یکی از قصرهای

بهرام گور از پادشاهان دوره ساسانی می‌باشد.

قصر بهرام گور

 

قصر بهرام گور

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی