موزه گرمابه های سمنان
موزه گرمابه های سمنان
گرمابه قلی سمنان حمام قلی در خیابان امام خمینی سمنان، پشت هتل كومش در كوچه معروف به ملا قزوینی واقع شده ....


موقعیت موزه گرمابه های سمنان روی نقشه آب و هوای سمنان
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

گرمابه قلی سمنان

حمام قلی در خیابان امام خمینی سمنان، پشت هتل كومش در كوچه معروف به ملا قزوینی واقع شده است.

در این حمام كتیبه ای كه حاكی از تاریخ بنای اولیه آن باشد, وجود ندارد ولی عده ای تاریخ بنای آن را با آب انبار مقابل بنا هم زمان می دانند و اگر چنین باشد می توان حمام قلی را در زمره یكی از آثار قرن دهم به شمار آورد.حمام قلی شامل سه قسمت سربینه، رخت كن، گرم خانه و خزانه است. بخش اول یا سربینه به شكل مربعی است كه چهار غرفه با تاق های قوسی شكل در اطراف آن ساخته شده است. نور داخل سربینه از طریق روزنه هایی كه در وسط سقف و در اطراف آن ساخته شده است تأمین می شود. قسمت دوم حمام گرم خانه است كه برای ورود به آن باید از هشتی گذشت. قسمت اصلی آن دارای طرح مستطیل شكل و سقف ضربی با نورگیر است.در قسمت شمالی گرم خانه طرح هخامنشی ساخته شده كه به اندازه ۲۰ سانتی متر از كف حمام بلندتر و در وسط آن حوضی قرار دارد. در قسمت باختر, گرم خانه خزانه و در بخش جنوب كه به اندازه یك متر از سطح گرم خانه پایین تر است، دوش های آب گرم و سرد ایجاد شده است. این حمام، بدون در نظر گرفتن سقف گنبدی آن، به صورت بنایی جدید درآمده و تا حدودی از اصالت تاریخی خود خارج شده است.

موزه گرمابه های سمنان

موزه گرمابه های سمنان

گرمابه ناسارسمنان

این‌ حمام‌ در بازار عمومی‌ سمنان‌ و در جنوب‌ شرقی‌ تكیه‌ ناسار قرار دارد. این‌ بنا در سال ‌۱۱۱۸ هجری‌ قمری‌ در زمان‌ شاه‌ عباس‌ صفوی‌ ساخته‌ شده‌ است‌. بر بالای‌ سر در كوچك‌ حمام‌، سنگ‌ نبشته‌ای‌با عبارت‌ «بنا كنندگان‌ این‌ حمام‌ حاجی‌ الحرمین‌، حاجی‌ محمد زمان‌ ملك‌، به‌ تاریخ‌ ۱۱۱۸ هجری‌» بر آن‌ نقش ‌بسته‌ است‌.

موزه گرمابه های سمنان

موزه گرمابه های سمنان

موزه گرمابه های سمنان

گرمابه نخست‌ سمنان

حمام‌ نخست‌ در ابتدای‌ بازار عمومی‌ و در كنار خیابان‌ شهدای‌ سمنان‌ قرار دارد. این‌ حمام‌از سه‌ بخش‌ سرینه‌، گرمخانه‌ و خزانه‌ تشكیل‌ شده‌ است‌. سر در اولیه‌ حمام‌، كاشیكاری‌ شده‌ و كتیبه‌ای‌ از كاشی‌قرمز دارد كه‌ عبارت‌ زیر بر آن‌ نوشته‌ شده ‌است‌: «گرمخانه‌ نخست‌ سنه‌ ۱۳۴۹ ه.ق‌»

موزه گرمابه های سمنان

حمام‌ پهنه‌ و گرمابه‌ حضرت‌ سمنان

این‌ حمام‌ كه‌ مابین‌ مسجد جامع‌ و امامزاده‌ یحیی‌ در سمنان‌ قرار دارد، درزمان‌ سلطنت‌ ابوالقاسم‌ با برخان‌ پادشاه‌ تیموری‌ (در سال‌ ۸۵۶ ه.ق‌) و به‌ دستور وزیر وی‌ خواجه‌ غیاث‌ الدین‌بهرام‌ سمنانی‌ ساخته‌ شده‌ است‌. این‌ بنا در زمان‌ مظفرالدین‌ شاه‌ قاجار (در سال‌ ۱۳۱۲ ه.ق‌) و به‌ دستور حاج‌ملاعلی‌ حكیم‌ الهی‌ دانشمند معروف‌ تعمیر و تجدید بنا شد. ساختمان‌ حمام‌ مشتمل‌ بر سه‌ قسمت‌ رختكن‌ یاسر بینه‌، گرمخانه‌ و خزانه‌ است‌. یكی‌ از قسمت‌های‌ جالب‌ توجه‌ این‌ حمام‌ سر در زیبا و كاشیكاری‌ شده‌ آن‌است‌. در بالای‌ در ورودی‌، اشعاری‌ به‌ خط‌ نستعلیق‌ خوانا و استادانه‌ نوشته‌ شده‌است‌. حمام‌ پهنه‌ از موقوفات‌مسجد جامع‌ سمنان‌ است‌ و سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ استان‌، پس‌ از باز پیرایی‌ آن‌ در سال‌ ۱۳۷۳ آنرا به‌ عنوان ‌موزه‌ مردم‌ شناسی‌ بازگشایی‌ كرد.

موزه گرمابه های سمنان

موزه گرمابه های سمنان

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی