پارک کوهستانی کرمانشاه
پارک کوهستانی کرمانشاه
پارك كوهستان در شمال شهر كرمانشاه در كنار محوطه باستانی تاق بستان قرار دارد. ....


موقعیت پارک کوهستانی کرمانشاه روی نقشه آب و هوای کرمانشاه
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

پارك كوهستان در شمال شهر كرمانشاه در كنار محوطه باستانی تاق بستان قرار دارد.

پارک کوهستانی کرمانشاه

پارک کوهستانی کرمانشاه

پارک کوهستانی کرمانشاه

پارک کوهستانی کرمانشاه

پارک کوهستانی کرمانشاه

پارک کوهستانی کرمانشاه

پارک کوهستانی کرمانشاه

پارک کوهستانی کرمانشاه

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی