بازار بزرگ شهرکرد
بازار بزرگ شهرکرد
بازار قدیمی و بزرگ شهرکرد از دیرباز یکی از مراکز خرید اصلی این شهر به شمار می رود که کانون تجارت و هسته ....


موقعیت بازار بزرگ شهرکرد روی نقشه آب و هوای شهرکرد
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

بازار قدیمی و بزرگ شهرکرد از دیرباز یکی از مراکز خرید اصلی این شهر به شمار می رود که کانون تجارت و هسته مرکزی اقتصاد شهر محسوب می شود.

بازار بزرگ شهرکرد

بازار بزرگ شهرکرد

بازار بزرگ شهرکرد

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی