تنگه تاریخی سولک یا سروک
تنگه تاریخی سولک یا سروک
در میان کوه‌هاى متعددى که در کنار یکدیگر در بخشى از کهگیلویه و بویراحمد صف کشیده‌اند، تنگه‌ تاریخی سولک ....


موقعیت تنگه تاریخی سولک یا سروک روی نقشه آب و هوای لیکک
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

در میان کوه‌هاى متعددى که در کنار یکدیگر در بخشى از کهگیلویه و بویراحمد صف کشیده‌اند، تنگه‌ تاریخی سولک یا سروک وجود دارد که در فارسنامه ناصرى به معنى «گردونه سروهاى کوچک» از آن نام برده شده است.
در این مکان سه ستون سنگى یکپارچه و بلند دیده مى‌شود که بر روى آن‌‌ها نقش افراد مختلف در حالت‌هاى گوناگون حجارى شده‌اند و مى‌توان آن‌ها را از لحاظ زیبایى با نقوش برجسته تخت جمشید مقایسه کرد. هر یک از این ستون‌ها به خط نوشته‌هایى آراسته هستند که نشان‌دهنده خطوط باستانى است.
آثار تنگ سروک بر صخره‌اى بزرگ با مسجمه‌هایى در چهار طرف شمال، غرب، شرق و جنوب مشخص است. در جبهه شمالى دو نقش برجسته در بالا و پایین قرار دارد که پادشاه را در حالى که بر تخت نشسته نشان مى‌دهد و در پایین تخت نیز پرندگانى با نقش عقاب کنده‌کارى شده‌اند. نقش دیگر، اجتماع درباریان را در طاق تخت سلطنت نشان مى‌دهد. در این نقش سر همه درباریان برهنه است.
جبهه جنوبى دو نیایشگر را نشان مى‌دهد که اولى روى سکوى جلوى یک آتشدان کوچک و نیایشگر دوم پشت سر اولى در سطحى پایین‌‌تر ایستاده است.
در جبهه غربى نقش برجسته دو مرد با نماى روبرو با بازوان گشاده نشان داده شده است. در لبه صخره، نقش برجسته‌اى وجود دارد که بزرگ‌تر از هر نقش دیگر تنگ سروک است.
در جبهه شمالى نقش برجسته دو سرباز با نیم تنه بلند ساده، شلوار و صندلى دیده مى‌شود که غلاف پهنى در طرف چپ حمایل دارند و ظاهراً گرز یا کوپال با سرى خمیده دارند.
در جبهه شرقى نقش هیکلى است که روى تختى خم شده، ولى به کلى خراب شده است.
نبرد بر پشت اسب موضوع مورد علاقه ایرانیان در ساختن مجسمه‌هاى صخره‌اى دوره پارتى یا زمان ساسانى یا روزگار پیش از آن بوده است. در تنگ سروک، نقوش برجسته مشابه نقش رستم وجود دارد که مى‌توان آن‌ها را به بهرام دوم ساسانى، بهرام سوم ساسانى، هرمز دوم و شاهپور دوم نسبت داد. بعضى جنبه‌ها در این مجسمه‌هاى صخره‌اى مشترکند.
در همه این نقوش جنگاوران سوار بر اسب هستند. تنها سلاح مورد استفاده آنها نیزه بلند است و فاتح در سمت چپ لوحه قرار دارد.
تعداد افراد نقوش تنگ سروک ۴۰ نفرند. حیوانات شامل هفت نقش دو اسب، دو شیر و سه پرنده است. در این نقوش سلاح‌ها عبارتند از : نیزه بلند، شمشیر، خنجر، گرز، تبرزین، چماق، کمان، تیر، ترکش و نقش پرچم.
موضوع نقوش برجسته تنگ سروک تاجگذارى چند پادشاه است. در این نقوش یک پادشاه سربند خود را از ایزد مى‌گیرد و او یک قربانى مى‌دهد، در جائى همان پادشاه یا جانشین او را نشان مى‌دهد که سربند شاهى را در جلوى محراب همان ایزد نگاه داشته است. یکى از مشخصات مهم اثر تنگ سروک نمایش چهره کامل انسانى است که هم با آثار اشکانیان و هم با آثار ساسانیان متفاوت است.

 

تنگه تاریخی سولک یا سروک

تنگه تاریخی سولک یا سروک

تنگه تاریخی سولک یا سروک

تنگه تاریخی سولک یا سروک

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی